خدمات پس از فروش

.Aseman Tejarat co

Feresta Cable

خدمات پس از فروش

.Aseman Tejarat co

Feresta Cable

شرایط ضمانت

تراول کابل فرستا HO5VVH6-F از تاریخ تولید روی آن تا ۲سال اول دارای ضمانت تعویض و هزینه نصب و تا ۵ سال اول دارای ضمانت تعویض می باشد.

ضمانت شامل قطع شدن داخلی رشته هادی، اتصال داخلی سیمها با هم، بیرون زدگی هادی از روکش می باشد.

ضمانت شامل موارد زیر نمی باشد:


1.  هرگونه بریدگی یا له شدگی روکش یا عایق یا هادی و در نتیجه قطعی و اتصالی داخلی که ناشی ازعوامل بیرونی باشد.

2. روش نصب اشتباه یا خارج از شرایط کاربردی محصول.

هزینه پرداختی بابت نصب مجدد در سال ۱۴۰۲ :

شرایط کاربرد :

مراحل انجام خدمات دوره ضمانت :

مشتری ارجمند در صورت وجود احتمال قطعی در تراول کابل فرستا مراحل زیر باید توسط سرویسکار مجاز آسانسور انجام شود:

کنترل سلامت ظاهری

کنترل سلامت ظاهری تمام طول تراول کابل از تابلو فرمان تا جعبه رویزیون روی کابین . (هرگونه له شدگی با بریدگی ناشی از عوامل خارجی می تواند باعث قطعی یا اتصالی سیمها شده و شامل ضمانت نمی باشد.)

کنترل عدم قطعی سیم ها

در صورت وجود سلامت ظاهری، باید مطابق با فیلم آموزشی زیر و با استفاده از مولتی متر احتمال وجود قطعی در تک تک سیمهای تراول کابل بررسی شود.

پس از انجام مراحل بالا اگر مطمئن شدید تراول کابل دارای قطعی بوده و دوره ضمانت آن به پابان نرسیده است لطفا با شماره ۰۲۱۶۶۶۱۹۸۷۰ تماس گرفته یا از طریق واتس اپ با شماره ۰۹۹۰۰۹۰۰۶۳۲ مکاتبه فرمایید.

در صورت درخواست برای حضور کارشناس شرکت برای انجام مراحل بالا، هزینه رفت و آمد دریافت می گردد.

پس از انجام مراحل بالا اگر مطمئن شدید تراول کابل دارای قطعی بوده و دوره ضمانت آن به پابان نرسیده است لطفا با شماره ۰۲۱۶۶۶۱۹۸۷۰ تماس گرفته یا از طریق واتس اپ با شماره ۰۹۹۰۰۹۰۰۶۳۲ مکاتبه فرمایید.

در صورت درخواست برای حضور کارشناس شرکت برای انجام مراحل بالا، هزینه رفت و آمد دریافت می گردد.