مقالات

.Aseman Tejarat co

Feresta Cable

استاندارد تراول کابل آسانسور چیست؟

استاندارد تراول کابل آسانسور چیست؟

استاندارد تراول کابل آسانسور چیست؟ مرجع اصلی استاندارد تراول کابل آسانسور در دنیا IEC60227  (IEC: International Electrotechnical Commission) می باشد.IEC یک موسسه استاندارد غیر انتفاعی و غیر دولتی است که استاندارد های بین المللی کلیه فن آوری های مرتبط ...
روش تشخیص استاندارد بودن تراول کابل آسانسور

روش تشخیص استاندارد بودن تراول کابل آسانسور

راهنمای خرید تراول کابل آسانسور (روش تشخیص استاندارد بودن تراول کابل آسانسور): این مقاله یک مشاوره و آموزش پیش از خرید برای تراول کابل آسانسور است در کشور ما به دلایل گوناگون تراول کابل آسانسور بی کیفیت و غیراستاندارد در ...
مقایسه قیمت تراول کابل فرستا با سایر تراول کابلهای موجود در بازار

مقایسه قیمت تراول کابل فرستا با سایر تراول کابلهای موجود در بازار

مقایسه قیمت و ارزش تراول کابل فرستا با سایر تراول کابلهای موجود در بازار به هنگام خرید تراول کابل آسانسور،هرچه پول کمتری بپردازید احتمالا کالای غیراستانداردتر و بی کیفیت تری خرید کرده اید و در مدت زمان کوتاهی مجبور به ...
روش تشخیص هادی مسی از هادی آلومینیوم روکش مس در تراول کابل آسانسور

روش تشخیص هادی مسی از هادی آلومینیوم روکش مس در تراول کابل آسانسور

روش های تشخیص هادی مسی از هادی آلومینیوم روکش مس در تراول کابل آسانسور روشهای گوناگونی برای تشخیص هادی مسی از هادی آلومینیوم روکش مس وجود دارد ولی برخی از این روشها برای تراول کابل آسانسور کاربرد ندارند. ما در ...